Açık Rıza Beyanı

07.04.2016 tarihinde  Resmi Gazete’ de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile birlikte, Smile Corner Diş Polikliniği Hiz. Tic. Ltd. Şti. olarak, “ Veri Sorumlusu “  sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen kişisel bilgilerinizin, özel nitelikli kişisel verilerinizin aşağıda açıklanacağı çerçevede kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği ve anonimleştirileceği, mevzuatların  izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği / devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.

Kanun ve ikincil mevzuatta belirtilen esaslara uygun olmak şartıyla, kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz KVK-BE-01 Aydınlatma Beyan Formunda belirtilen amaç ve esaslarda işlenebilir ve üçüncü kişilere aktarılabilir.

Smile Corner Diş Polikliniği Hiz. Tic. Ltd. Şti.’ ne iletmiş olduğum veya Smile Corner Diş Polikliniği Hiz. Tic. Ltd. Şti. ‘nin  meşru ve bilinen usul ve işlemler çerçevesinde edindiği sağlık verilerini de içeren özel nitelikli veri dahil her türlü nitelikli kişisel verinin KVK-BE-01 Aydınlatma Beyan Formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar veya veri sorumlusunun meşru menfaatleri için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Smile Corner Diş Polikliniği Hiz. Tic. Ltd. Şti. ‘nin  birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. Kişiler ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurt dışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine dair açık rızam olduğunu ve Aydınlatma metnini okuduğumu, kabul ediyorum.